Tísňová péče

Tuto službu využívají především senioři, kteří žijí sami ve své domácnosti. Služba řeší aktuální krizové situace, které v životě seniorů nastanou (pád, slabost, náhlé zhoršení zdravotního stavu, napadení). Smyslem služby je rychlé zorganizování pomoci.

Tlačítko tísňové péče, skrz které služba funguje, nejen zavolá pomoc pouhým jeho stisknutím, ale v nepřítomnosti seniora v domácnosti (lázně, hospitalizace, návštěva známých) toto zařízení byt i ohlídá.

Jak služba funguje? Když uživatel upadne ve svém bytě v koupelně nebo venku na procházce, poraní se a sám nemůže vstát, stiskne buď na krku, nebo na ruce zavěšené tísňové tlačítko a čeká. Poplachová zpráva se v průběhu několika vteřin objeví na počítači dispečinku tísňové péče. Operátorka se pomocí automaticky zapnuté hlasové komunikace s uživatelem spojí a zjistí, co se stalo. Podle povahy situace zorganizuje pomoc: zavolá osoby, na které klient předem poskytl kontakt. Pokud nejsou blízcí schopni pomoci, operátorka vysílá na místo sanitní převozovou službu nebo rychlou záchrannou službu. Na dispečinku je možné mít uložené zapečetěné klíče od bytu. V případě akutního ohrožení života volajícího, který na dispečinku klíče uložené nemá, a kontaktní osoby nejsou schopny rychle byt zpřístupnit, operátorka zorganizuje výjezd kompletního integrovaného záchranného systému.

Kolik stojí: Cena za službu se liší podle poskytovatele, po vstupním instalačním poplatku stojí její provoz cca 180 – 500 Kč za měsíc.


Garantem této sekce je Život 90.