Poradenství

Je potřeba vědět, na koho se můžete ve vaší situaci obrátit. Existuje celá řada informačních center a poraden, které odkazují naslužby a mají přehled o jejich lokální dostupnosti i kapacitě. Poradny (například právní, sociální, psychologické apod.) bývají pro seniory zdarma a jejich služeb mohou využívat i rodiny seniorů nebo pečující. Po objednání je možné s poradci, právníky nebo psychology konzultovat v rámci jedné hodiny i opakovaně různá témata. Poradny provozují obce, městské části i neziskovéorganizace. Poradenství najdete také v rámci každé sociální služby.

Kolik stojí: Poradenství je zdarma.

Garantem této sekce Život 90 a jeho portál seniorum.cz