Paliativní péče

Paliativní péče je určená nevyléčitelně nemocným pacientům v pokročilé fázi nemoci. Jde o to, umožnit jim prožití posledních chvil důstojně a bez zbytečných bolestí. Paliativní péče zahrnuje činnost lékařů, zdravotních sester, psychologů, sociálních pracovníků a duchovních, kteří zajišťují, aby byli pacient a jeho rodina v co největší míře v dobrém psychickém a fyzickém stavu.

Paliativní péči poskytují v lůžkových zařízeních (hospice, nemocnice, LDN, domovy pro seniory) či v domácím prostředí (mobilní hospice, agentury domácí péče řízené praktickým lékařem). Mobilní hospic stojí na činnosti týmu zmíněných odborníků, kteří pravidelně navštěvují nemocného doma a pomáhají jemu i rodině péči zvládnout po zdravotní i osobní stránce. Domácí hospic umožňuje nevyléčitelně nemocným lidem zůstat až do konce života ve známém prostředí a strávit poslední chvíle se svými nejbližšími.

Kolik stojí: Den v domácím hospici (v Česku ho provozuje například Cesta domů, z.ú.) obvykle pacienta stojí 200 Kč.