Centra denních služeb

Centrum denních služeb je velmi podobné dennímu stacionáři. Bývá to zpravidla dům, kde specialisté poskytují služby lidem, jejichž situace vyžaduje pomoc někoho jiného. Senioři v tomto případě standardně žijí ve svých domácnostech, ale dojíždějí, aby v centru denních služeb trávili část dne, a pak jedou zpět domů. Většinou se jedná o bezbariérové prostředí, kde senioři využívají nabízené aktivity a péči tamního personálu. Tuto službu často využívají rodiny, které pečují o své blízké, ale její členové zároveň musí chodit do práce.

V centru denních služeb personál klientovi pomůže při osobní hygieně, s jídlem, nabídne vzdělávací a aktivizační činnosti (např. trénink paměti, arteterapie apod.), procházky, kulturní akce. Centrum denních služeb obvykle zajišťuje i různé služby nad rámec svých zákonných povinností, jako např. dohled, pedikúru, kadeřnické úkony aj.

Kolik stojí: Cena za tuto službu respektuje vyhlášku č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Maximální výše úhrady za hodinu poskytnutého úkonu je tedy 130 Kč.