Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče neboli Home Care je na pomezí zdravotních a sociálních služeb. Např. je tato zdravotní služba poskytována doma zdravotními sestrami agentur domácí péče, a to na základě doporučení ošetřujícího lékaře. Služba pomáhá zkrátit dobu hospitalizace, někdy je možné se díky ní hospitalizaci i úplně vyhnout. Hlavní výhodou domácí péče je psychická pohoda seniora, který nepřijde o své soukromí a prostředí domova a může být v neomezeném kontaktu s rodinou a zároveň pod pravidelným zdravotním dohledem a péčí.

Zdravotníci, kteří za klientem docházejí, provádějí potřebné úkony – převazují rány, měří krevní tlak, aplikují injekce apod.

Kolik stojí: Pokud domácí péči doporučí lékař, je plně hrazena ze zdravotního úhrady za hodinu poskytnutého úkonu je 120 Kč.


Garantem této sekce je firma Baxter.