Telefonická krizová pomoc

Telefonická krizová pomoc je tu pro všechny, kdo se cítí v jakékoli nepříznivé nebo zatěžující situaci. Kontakt s klientem může být jednorázový i opakovaný.

Jedinou nepřetržitě fungující bezplatnou linkou telefonické krizové pomoci pro seniory v ČR je Senior telefon s číslem 800 157 157. Zřizovatelem této linky je občanské sdružení Život 90. Linka je bezplatná, má celorepublikovou působnost a zaměřuje se kromě samotných seniorů i na lidi, kteří o ně pečují. Senior telefon poskytuje také základní poradenství v sociální oblasti (např. informace z oblasti sociálních služeb i sociálních dávek). Pomoci může linka i tehdy, pocítí-li uživatel úzkost, napětí, strach nepříjemné pocity, stres atd.

Druhou linkou telefonické krizové pomoci je Linka seniorů s číslem 800 200 007, kterou provozuje obecně prospěšná společnost Elpida. Linka je v provozu každý den od 8:00 do 20:00 hod.

Lokální telefonní poradenské linky zřizují i některá pracoviště Městské policie i další subjekty po celé republice. Informace o nich zájemci získají u pracovníků specializovaných pracovišť pro starší občany a na obecních úřadech.

Kolik stojí: krizové telefonní linky a poradenské linky, jejichž číslo začíná 800, jsou zdarma.


Garantem této sekce je o. s. Život 90.