Výstava Doma

Výstava se koná na podporu informační kampaně Žít déle doma, která se soustředí na prevenci umísťování starých lidí do domovů seniorů a ústavů trvalé péče. Portréty zachycují seniory v domácím prostředí, které mají rádi a které nechtějí opustit.

Fotografie jsou prodejní. Jejich zakoupením nám pomůžete k tomu, abychom seniorům umožnili žít déle doma – pomocí pečovatelské služby, tísňové péče nebo pobytu v odlehčovacím centru Života 90. Fotografie můžete zakoupit v různých velikostech a provedeních.

Pokud si fotografie chcete zakoupit nebo zapůjčit pro účely výstavy, kontaktujte nás:

 michaela.sladka@zivot90.cz nebo telefon: 737 162 088.

Bohumil Glückauf (*1923) je milovníkem krásných žen, country hudby a tance. Pětadvacetkrát absolvoval dálkový pochod Praha – Prčice. Klobouk si před 10 lety přivezl z Texasu, kde se zastavil při své velké cestě po USA. Bohumil je fanouškem Sparty a hrdým účastníkem 2. odboje, 4 roky strávil v nacistické káznici Ebrach. Bohumil žije sám. Jeho bezpečí hlídá tísňová péče Života 90.
Božena Heřmanová (*1940) je původní profesí cukrářka, většinu života ale těžce fyzicky pracovala, například u mandlu. Božena vychovala 2 dcery. Od mládí postupně ztrácela zrak, v 60 letech zcela oslepla. Žije úplně soběstačně, s každodenními povinnostmi jí pomáhá vodicí fenka Via.
Božena Jendeková (*1929) vychovala tři děti a celý život mladé lidi vyučovala. Sama je aktivní studentkou – v 60 letech se stala doktorkou pedagogiky. Studuje i nadále, momentálně francouzštinu a historii. Božena miluje umění, často navštěvuje muzea, výstavy, galerie. Ráda chodí na procházky, v zimě na běžky.
Františka Garlíková (*1921) poté, co ovdověla, začala v sedmdesáti letech podnikat. Vrátila se tak ke své milované práci – šití oblečení na panenky. Spolu s okruhem přítelkyň seniorek oblékla jen pomocí ruční práce tisíce panenek do českých a moravských krojů. Jednotlivé panenky vyrábí dodnes. Františka žije sama. Pomáhá jí tísňová péče Života 90.
Jan Lorman (*1946) je původním povoláním divadelní a rozhlasový režisér. V roce 1990 založil organizaci Život 90, která pomáhá seniorům. Za dobu její existence se lince důvěry Senior telefon svěřily stovky tisíc seniorů v nouzi a tísňová péče ochránila životy tisíců starých lidí. Život 90 je Janovou velkou láskou a práce pro tuto organizaci je jeho životním posláním.
Jan Šabršula (*1918) byl po vyhlášení mobilizace v roce 1938 velitelem malé pevnosti v pohraničí u Slavonic. V roce 1939 byl coby student Filozofické fakulty UK zatčen a odvlečen do koncentračního tábora Sachsenhausen, kde strávil 14 měsíců. Stal se profesorem románských jazyků, které celý život vyučoval. Dodnes aktivně publikuje. Se zajišťováním jídla pomáhá Janovi pečovatelská služba.
Jiří Kvíz (*1922) se v zimě roku 1990 z rozhlasu doslechl o vzniku občanského sdružení Život 90 a přišel mu nabídnout svou pomoc. V organizaci pak zůstal 20 let – dobrovolnicky pracoval jako pomocná síla, tlumočník, manekýn na módních přehlídkách Senior bazaru a jako lektor angličtiny a němčiny. Jiří je vdovec a žije zcela samostatně. Pro Armádu spásy připravuje přednášky o anglických reáliích a hodiny anglické konverzace.
Marie Chlupová (*1918) žije ve starém domě s velkou zahradou, na které celý život ráda pracovala. Vychovala tři děti a těší se ze šesti vnoučat a osmi pravnoučat. Služeb Pobytového centra Života 90 pravidelně a ráda využívá, když dcera, která se o Marii běžně stará, jede na dovolenou.
Vladimír Rubeš (*1948) pracoval celý život jako řidič. Na konci života byl těžce nemocný a jeho přáním bylo strávit zbytek života doma, ne v nemocnici. Žena pana Rubeše o něj doma pečovala ve spolupráci s mobilním paliativním týmem domácího hospice Cesta domů. Díky tomu se nemusel vzdát ani své kuřácké vášně, ani svého oblíbeného nápoje - piva. Pan Rubeš zemřel doma 1. listopadu 2013.
Vojmír Srdečný (*1919) celý život pracuje s tělesně postiženými. V organizaci Živá paměť vede kurzy cvičení. Vyučuje na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra, kde má na starosti předměty zdravotní tělesná výchova a sport handicapovaných. Pan Srdečný je vítězem 1. ročníku běhu Života 90 Seniorská míle a pravidelným účastníkem tohoto závodu. Vloni se běhu zúčastnil v den svých 93. narozenin.

Partneři Výstavy Doma: